ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook

ดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ : เรียนรู้เรื่องราวของผู้สร้างสุขให้แผ่นดิน (3 ธ.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2560) โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ : เรียนรู้เรื่องราวของผู้สร้างสุขให้แผ่นดิน

 • 3 ธ.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2560 2016-12-03 2017-01-29 Asia/Bangkok ดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ : เรียนรู้เรื่องราวของผู้สร้างสุขให้แผ่นดิน http://www.allthaievent.com/event/18716/ ดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ : เรียนรู้เรื่องราวของผู้สร้างสุขให้แผ่นดิน   งาน "ดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ’ จัดขึ้นโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อน้อมราลึก ในพระมหากรุณาธิคุ โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 • โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ : เรียนรู้เรื่องราวของผู้สร้างสุขให้แผ่นดิน

งาน "ดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ’ จัดขึ้นโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อน้อมราลึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงวางรากฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงชนชาวไทยทุกหนทุกแห่งอย่างยั่งยืน


งานนี้จะพาคุณย้อนรอยสู่จุดเริ่มต้นของความรักความผูกพันระหว่าง "แม่" และ "ลูก" ซึ่งต่างเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กันในหลายแง่มุม ไล่เรียงมาตั้งแต่เรื่องของการใช้ชีวิต จนถึงแนวทางในการทำงาน พร้อมร่วมชื่นชมดอกผลแห่งพระราชปณิธานในการพลิกฟื้นดอยตุงจากเขาหัวโล้นเกือบหนึ่งแสนไร่ให้เป็นป่าเขียวชอุ่มและเป็นบ้านที่อบอุ่นให้คนดอยตุงกว่าหนึ่งหมื่นชีวิต


งาน "ดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ’ ประกอบด้วยหัวใจสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ นิทรรศการสุดพิเศษ ณ พระตำหนักดอยตุง หอแห่งแรงบันดาลใจ และกาดชนเผ่า


พระตำหนักดอยตุง
กับนิทรรศการภาพถ่ายแห่งความผูกพัน
พระตำหนักดอยตุงสะท้อนพระราชจริยวัตรเรียบง่ายและพอเพียงของสมเด็จย่าได้ชัดเจนที่สุด ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ภายในพระตำหนักฯ จัดแสดงภาพถ่ายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดาเนินมาเยี่ยมสมเด็จพระบรมราชชนนีและปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ดอยตุงที่ไม่เคย เปิดแสดงที่ไหนมาก่อน


หอแห่งแรงบันดาลใจ
ร้อยเรื่องราวของครอบครัวมหิดล
ส่วนแสดงนิทรรศการถาวร “หอแห่งแรงบันดาลใจ” รวบรวมพระราชประวัติของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและราชสกุลมหิดล บอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จย่ากับการอภิบาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งยังทรงพระเยาวว์ให้ทรงรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ต่อประเทศชาติในฐานะกษัตริย์ ภายในหอแห่งแรงบันดาลใจยังได้รวบรวมโครงการในพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไว้กว่าสี่พันโครงการ และการสานต่อพระราชปณิธานที่ดอยตุงอีกด้วย


ผู้เข้าชมจะได้ร่วมเขียนปณิธานแห่งการให้ ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นเพื่อตามแนวทางการดาเนินชีวิตแบบพอเพียงและยั่งยืน
เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2560


กาดชนเผ่า
เลือกซื้อผลผลิตจากคนที่อยู่กับป่า
"กาด’ในภาษาถิ่นของคนในภาคเหนือหมายถึง "ตลาด’ และกาดชนเผ่าบนดอยตุงนั้น ไม่เหมือนกาดไหนในโลก เพราะเป็นถนนคนเดินที่สูงกว่า 1,100 เมตรเหนือระดับน้าทะเล ให้เป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นถิ่นที่ผ่านการอบรมและคัดเลือกเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ จนมาเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและอาหารจาก ชนเผ่าฝีมือของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณโครงการพัฒนาดอยตุงฯ กว่า 80 ร้าน เปรียบเสมือนดอกผลจากการพัฒนากว่า 20 ปี แถมยังเป็น การกระจายรายได้ให้กับชุมชนดอยตุงโดยตรง พร้อมกับเป็นแรงจูงใจให้ชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป


กิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน
บริเวณโดยรอบของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ยังมีนิทรรศการและงานแสดงอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมาก เช่น

 • สวนแม่ฟ้าหลวงกับการแสดงดอกไม้นานาพันธุ์ และหมู่บ้านดอกไม้ จำลองบ้านชนเผ่า แสดงให้เห็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวดอยตุง
 • นิทรรศการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนบนดอยตุง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • การสาธิตและเวิร์กช็อปหัตถกรรม น้อมนำพระราชจริยวัตรของสมเด็จย่าในด้าน "ศาสตร์และศิลป์"
  - สาธิตการปั้นเซรามิกด้วยเทคนิกต่างๆ นักท่องเที่ยวสามารถปั้นและระบายสี เซรามิก ด้วยตัวเอง (มีบริการจัดส่งถึงบ้าน)
  - เวิร์กช็อปตกแต่งกระดาษสาด้วยดอกไม้แห้งและเส้นด้ายให้เป็นปกสมุดและไปรษณียบัตร
  - สาธิตการทอพรมยิง ออกแบบลวดลายโดยศิลปินจิตอาสา อาทิ อาจารย์โต - ม.ล.จิราธร จิระประวัติ
  คุณแป้ง-ภัทรีดา ประสานทอง คุณนวล-นวลพรรณ ประสานทอง Alex Face-คุณ พัชรพล แตงรื่น เป็นต้น
  - นิทรรศการศิลปะจัดวาง โดยทีมสถาปนิกเจ้าของรางวัลทั้งจากในและต่างประเทศ สร้างสรรค์งานโดยนำเรื่องราวบนดอยตุงมาเป็นแรงบันดาลใจ
  • From the Land, For the Land (ปลูกคน ปลูกดอย) คุณสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ เจ้าของ Sanitas Studio แปลงมุมหนึ่งในเรือนเพาะกล้าให้อวลไอไปด้วยบรรยากาศของกาแฟ หนึ่งในพืชเศรษฐกิจบนดอยตุงที่ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • ร่มเงาของชีวิต จากมุมมองว่าดอยตุงเป็นร่มเงาให้ชีวิตที่ร่มเย็นกับทุกคนบนดอย คุณปิตุพงษ์ เชาวกุล จึงนำเสนอเชิงสัญลักษณ์ผ่านอุโมงค์ทางเข้างานทั้งสองฝั่ง โดยนำผ้าทอมือเหลือใช้จากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือบนดอยตุงเป็นส่วนประกอบหลัก
 • งานฝีมือจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่ดอยตุง ส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนบนดอยตุง โดยผ่านกระบวนการให้เด็กเลือกนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและต้นทุนใน พื้นที่มาต่อยอดเป็นธุรกิจเล็กๆที่เด็กสามารถทำได้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป อาทิ การทำดอกไม้แห้ง การปักผ้าชนเผ่า การทำเครื่องเล่นและของใช้จากไม้ไผ่ และการพิมพ์ลายพื้นเมือง
 • พิเศษสำหรับแฟนพันธุ์แท้ คาเฟ่ดอยตุงและดอยตุงไลฟ์สไตล์ มีการสาธิตการคั่วเมล็ดกาแฟอาราบิกาสดใหม่ และยังมีการจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกอีกมากจากแบรนด์ ดอยตุงไลฟ์สไตล์ในราคาพิเศษอีกด้วย


จุดอำนวยความสะดวก
บริการจุดจอดรถและรถรับส่งถึงงาน โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการจัดการจราจรเพื่ออำนวย ความสะดวก ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. สำหรับครอบครัวที่ต้องการรถเข็นสามารถติดต่อขอยืมได้บริเวณซุ้มประตูทางเข้างาน และมีบริการรถกอล์ฟให้เช่าภายในงานอีกด้วย

ทั้งนี้ งาน "ดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ" เป็นการปรับรูปแบบจาก งาน "สีสันแห่งดอยตุง" ที่จัดต่อเนื่องและประสบความสาเร็จอย่างสูงจากสองปีที่ผ่านมา ที่มุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมาย เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนวันที่ : 3 ธันวาคม 2559 - 29 มกราคม 2560
และช่วงวันหยุดพิเศษ 24 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2560
(ทุกวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา : 08.00 – 18.00 น.
สถานที่ : โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
IG : doitung_official
Website : www.doitung.org
Facebook : DoiTungClubโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531 บนพื้นที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย บนพื้นที่ 93,515 ไร่ ให้ประโยชน์แก่ชาวบ้าน 29 หมู่บ้าน ประมาณ 11,000 คน ประกอบด้วยชนเผ่า 6 เผ่า เมื่อครั้งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จพระราชดาเนินเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกนั้น ทรงเล็งเห็นว่ารากเหง้าของปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมบนดอยตุง คือ ความยากจนและการขาดโอกาสในการดารงชีวิตจึงทรงมีพระราชดาริที่จะนำผืนป่ากลับคืนสู่ดอยตุง และฟื้นฟูดอยตุงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นโอกาสให้คนทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนาหรือสัญชาติกลับมามีความหวังอีกครั้ง พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีสานึกและพึ่งพาอาศัยกัน
จากการทรงงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการวางรากฐานอย่างมั่นคงส่งผลให้วันนี้ "ดอยตุง” กลายเป็นชุมชนที่มีศักยภาพเข้มแข็ง ชนเผ่าต่างๆ ในพื้นที่มีอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้ มีความมั่นคงทางการเงิน ควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม กระทั่งสานักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ได้ยกย่องให้โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็นต้นแบบการพัฒนาทางเลือกในการดารงชีวิตที่ยั่งยืน


เกี่ยวกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมชื่อ "มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดาริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปี 2515 เพื่อส่งเสริมและหาตลาดให้งานหัตถกรรมของชาวเขาเผ่าต่างๆ ไม่ให้ชาวเขาเหล่านั้นถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
ต่อมาในปี 2528 มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทยฯ เปลี่ยนชื่อเป็น "มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" เพื่อรองรับการขยายขอบเขตการทางาน ยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและต่างประเทศ และเมื่อสมเด็จย่าสวรรคตในปี 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นนายกกิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539


Facebook
ติดตามข้อมูลงานอีเว้นท์ได้ทาง Facebook :


แสดงความคิดเห็น / ประชาสัมพันธ์
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.facebook.com/DoiTungClub
   แนะนำให้อ่าน
เกาะกระแสข่าว HOT
โพสต์ทูเดย์
ต้อม หายหัวเราะ นักเขียนการ์ตูนชื่อดังระดับตำนาน เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 58 ปี. เมื่อวันที่ 21 ม.ค. เพจขายหัวเราะ แจ้งข่าวเศร้าว่า ต้อม ขายหัวเราะ หรือ สุพล เมนาคม นักเขียนการ์ตูนชื่อดัง ได้เสียชีวิตจากไปอย่างสงบด้วยโรคประจำตัว ในช่วงเช้าของวันนี้ ซึ่งรายละเอียดเรื่องพิธีการ จะมีการแจ้งให้ทราบในภายหลัง. ต้อม ...
สยามกีฬา
แฟนบอล, เพื่อนนักเตะ และสตาฟฟ์โค้ชของคอนซาโดเล่ ซัปโปโร ต่างให้กำลังใจ ''เจ'' ชนาธิป สรงกระสินธ์ ให้ก้าวผ่านเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น โดยหวังเห็นแข้งรายนี้โฟกัสไปที่ฟุตบอลมากที่สุด เพราะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เป็นความหวังของทีมในเจลีก ปี 2018. จากกรณีเมื่อวันที่ 18 ม.ค. ที่ผ่านมา ''เมย์'' พิชญ์นาฏ สาขากร ...
ข่าวสด
ตั๊กแตน-ชลดา กรี๊ดลั่น โพสต์แฉหลักฐานสามีซุกกิ๊ก เพชร-สหรัตน์ โต้วุ่น แค่เพื่อนร่วม ก๊วนกินเหล้า แซวกันหนักกว่านี้ ก็เคยมาแล้ว ขอโทษเพื่อนทำให้เดือดร้อนไปด้วย ขณะที่ดาราเมย์-พิชญ์นาฏ เปิดใจอีกรอบ ยันไม่มีเรื่องเรียกสินสอด 30 ล้าน ชี้เป็นความเข้าใจผิดที่พูดถึงสนามฟุตบอลที่เจสร้างให้พ่อของเขา ระบุไม่เคยต้องการเงิน ...
โพสต์ทูเดย์
"ตั๊กแตน ชลดา"ยิ้มสู้ขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลง"โยนใจให้หมากิน. - +. นักร้องลูกทุ่งสาวขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกหลังเจอมรสุมครอบครัว ร้องเพลง "โยนใจให้หมากิน". กำลังอยู่ระหว่างมรสุมชีวิตคู่สำหรับ ตั๊กแตน ชลดา นักร้องลูกทุ่งสาวที่ออกมาเเฉว่า สามีหนุ่ม เพชร สหรัตน์ มีเมียน้อย. โดยเมื่อวันที่ 20 ม.ค. ที่ผ่านมา ตั๊กแตน ...
สนุกดอทคอม
ตามมาด้วย เพชร สหรัตน์ ได้ออกมาชี้แจงตอบโต้การโพสต์ของภรรยาตัวเอง คล้ายกับอัดอั้นตันใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น จึงตัดสินใจเขียนข้อความต่างๆ ออก มา (เพชร สหรัตน์ โพสต์ตอบโต้ ตั๊กแตน ชลดา ผู้หญิงในภาพแค่เพื่อน) พร้อมกับมีการแท็กเพื่อนสนิทที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว. และหนึ่งในนั้น คือ "ดีเจเคนโด้ " เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร ...
อ่านเพิ่มเติม คลิก

ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook