ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook

ดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ : เรียนรู้เรื่องราวของผู้สร้างสุขให้แผ่นดิน (3 ธ.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2560) โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ : เรียนรู้เรื่องราวของผู้สร้างสุขให้แผ่นดิน

 • 3 ธ.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2560 2016-12-03 2017-01-29 Asia/Bangkok ดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ : เรียนรู้เรื่องราวของผู้สร้างสุขให้แผ่นดิน http://www.allthaievent.com/event/18716/ ดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ : เรียนรู้เรื่องราวของผู้สร้างสุขให้แผ่นดิน   งาน "ดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ’ จัดขึ้นโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อน้อมราลึก ในพระมหากรุณาธิคุ โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 • โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ : เรียนรู้เรื่องราวของผู้สร้างสุขให้แผ่นดิน

งาน "ดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ’ จัดขึ้นโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อน้อมราลึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงวางรากฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงชนชาวไทยทุกหนทุกแห่งอย่างยั่งยืน


งานนี้จะพาคุณย้อนรอยสู่จุดเริ่มต้นของความรักความผูกพันระหว่าง "แม่" และ "ลูก" ซึ่งต่างเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กันในหลายแง่มุม ไล่เรียงมาตั้งแต่เรื่องของการใช้ชีวิต จนถึงแนวทางในการทำงาน พร้อมร่วมชื่นชมดอกผลแห่งพระราชปณิธานในการพลิกฟื้นดอยตุงจากเขาหัวโล้นเกือบหนึ่งแสนไร่ให้เป็นป่าเขียวชอุ่มและเป็นบ้านที่อบอุ่นให้คนดอยตุงกว่าหนึ่งหมื่นชีวิต


งาน "ดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ’ ประกอบด้วยหัวใจสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ นิทรรศการสุดพิเศษ ณ พระตำหนักดอยตุง หอแห่งแรงบันดาลใจ และกาดชนเผ่า


พระตำหนักดอยตุง
กับนิทรรศการภาพถ่ายแห่งความผูกพัน
พระตำหนักดอยตุงสะท้อนพระราชจริยวัตรเรียบง่ายและพอเพียงของสมเด็จย่าได้ชัดเจนที่สุด ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ภายในพระตำหนักฯ จัดแสดงภาพถ่ายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดาเนินมาเยี่ยมสมเด็จพระบรมราชชนนีและปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ดอยตุงที่ไม่เคย เปิดแสดงที่ไหนมาก่อน


หอแห่งแรงบันดาลใจ
ร้อยเรื่องราวของครอบครัวมหิดล
ส่วนแสดงนิทรรศการถาวร “หอแห่งแรงบันดาลใจ” รวบรวมพระราชประวัติของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและราชสกุลมหิดล บอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จย่ากับการอภิบาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งยังทรงพระเยาวว์ให้ทรงรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ต่อประเทศชาติในฐานะกษัตริย์ ภายในหอแห่งแรงบันดาลใจยังได้รวบรวมโครงการในพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไว้กว่าสี่พันโครงการ และการสานต่อพระราชปณิธานที่ดอยตุงอีกด้วย


ผู้เข้าชมจะได้ร่วมเขียนปณิธานแห่งการให้ ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นเพื่อตามแนวทางการดาเนินชีวิตแบบพอเพียงและยั่งยืน
เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2560


กาดชนเผ่า
เลือกซื้อผลผลิตจากคนที่อยู่กับป่า
"กาด’ในภาษาถิ่นของคนในภาคเหนือหมายถึง "ตลาด’ และกาดชนเผ่าบนดอยตุงนั้น ไม่เหมือนกาดไหนในโลก เพราะเป็นถนนคนเดินที่สูงกว่า 1,100 เมตรเหนือระดับน้าทะเล ให้เป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นถิ่นที่ผ่านการอบรมและคัดเลือกเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ จนมาเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและอาหารจาก ชนเผ่าฝีมือของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณโครงการพัฒนาดอยตุงฯ กว่า 80 ร้าน เปรียบเสมือนดอกผลจากการพัฒนากว่า 20 ปี แถมยังเป็น การกระจายรายได้ให้กับชุมชนดอยตุงโดยตรง พร้อมกับเป็นแรงจูงใจให้ชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป


กิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน
บริเวณโดยรอบของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ยังมีนิทรรศการและงานแสดงอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมาก เช่น

 • สวนแม่ฟ้าหลวงกับการแสดงดอกไม้นานาพันธุ์ และหมู่บ้านดอกไม้ จำลองบ้านชนเผ่า แสดงให้เห็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวดอยตุง
 • นิทรรศการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนบนดอยตุง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • การสาธิตและเวิร์กช็อปหัตถกรรม น้อมนำพระราชจริยวัตรของสมเด็จย่าในด้าน "ศาสตร์และศิลป์"
  - สาธิตการปั้นเซรามิกด้วยเทคนิกต่างๆ นักท่องเที่ยวสามารถปั้นและระบายสี เซรามิก ด้วยตัวเอง (มีบริการจัดส่งถึงบ้าน)
  - เวิร์กช็อปตกแต่งกระดาษสาด้วยดอกไม้แห้งและเส้นด้ายให้เป็นปกสมุดและไปรษณียบัตร
  - สาธิตการทอพรมยิง ออกแบบลวดลายโดยศิลปินจิตอาสา อาทิ อาจารย์โต - ม.ล.จิราธร จิระประวัติ
  คุณแป้ง-ภัทรีดา ประสานทอง คุณนวล-นวลพรรณ ประสานทอง Alex Face-คุณ พัชรพล แตงรื่น เป็นต้น
  - นิทรรศการศิลปะจัดวาง โดยทีมสถาปนิกเจ้าของรางวัลทั้งจากในและต่างประเทศ สร้างสรรค์งานโดยนำเรื่องราวบนดอยตุงมาเป็นแรงบันดาลใจ
  • From the Land, For the Land (ปลูกคน ปลูกดอย) คุณสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ เจ้าของ Sanitas Studio แปลงมุมหนึ่งในเรือนเพาะกล้าให้อวลไอไปด้วยบรรยากาศของกาแฟ หนึ่งในพืชเศรษฐกิจบนดอยตุงที่ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • ร่มเงาของชีวิต จากมุมมองว่าดอยตุงเป็นร่มเงาให้ชีวิตที่ร่มเย็นกับทุกคนบนดอย คุณปิตุพงษ์ เชาวกุล จึงนำเสนอเชิงสัญลักษณ์ผ่านอุโมงค์ทางเข้างานทั้งสองฝั่ง โดยนำผ้าทอมือเหลือใช้จากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือบนดอยตุงเป็นส่วนประกอบหลัก
 • งานฝีมือจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่ดอยตุง ส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนบนดอยตุง โดยผ่านกระบวนการให้เด็กเลือกนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและต้นทุนใน พื้นที่มาต่อยอดเป็นธุรกิจเล็กๆที่เด็กสามารถทำได้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป อาทิ การทำดอกไม้แห้ง การปักผ้าชนเผ่า การทำเครื่องเล่นและของใช้จากไม้ไผ่ และการพิมพ์ลายพื้นเมือง
 • พิเศษสำหรับแฟนพันธุ์แท้ คาเฟ่ดอยตุงและดอยตุงไลฟ์สไตล์ มีการสาธิตการคั่วเมล็ดกาแฟอาราบิกาสดใหม่ และยังมีการจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกอีกมากจากแบรนด์ ดอยตุงไลฟ์สไตล์ในราคาพิเศษอีกด้วย


จุดอำนวยความสะดวก
บริการจุดจอดรถและรถรับส่งถึงงาน โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการจัดการจราจรเพื่ออำนวย ความสะดวก ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. สำหรับครอบครัวที่ต้องการรถเข็นสามารถติดต่อขอยืมได้บริเวณซุ้มประตูทางเข้างาน และมีบริการรถกอล์ฟให้เช่าภายในงานอีกด้วย

ทั้งนี้ งาน "ดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ" เป็นการปรับรูปแบบจาก งาน "สีสันแห่งดอยตุง" ที่จัดต่อเนื่องและประสบความสาเร็จอย่างสูงจากสองปีที่ผ่านมา ที่มุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมาย เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนวันที่ : 3 ธันวาคม 2559 - 29 มกราคม 2560
และช่วงวันหยุดพิเศษ 24 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2560
(ทุกวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา : 08.00 – 18.00 น.
สถานที่ : โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
IG : doitung_official
Website : www.doitung.org
Facebook : DoiTungClubโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531 บนพื้นที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย บนพื้นที่ 93,515 ไร่ ให้ประโยชน์แก่ชาวบ้าน 29 หมู่บ้าน ประมาณ 11,000 คน ประกอบด้วยชนเผ่า 6 เผ่า เมื่อครั้งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จพระราชดาเนินเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกนั้น ทรงเล็งเห็นว่ารากเหง้าของปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมบนดอยตุง คือ ความยากจนและการขาดโอกาสในการดารงชีวิตจึงทรงมีพระราชดาริที่จะนำผืนป่ากลับคืนสู่ดอยตุง และฟื้นฟูดอยตุงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นโอกาสให้คนทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนาหรือสัญชาติกลับมามีความหวังอีกครั้ง พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีสานึกและพึ่งพาอาศัยกัน
จากการทรงงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการวางรากฐานอย่างมั่นคงส่งผลให้วันนี้ "ดอยตุง” กลายเป็นชุมชนที่มีศักยภาพเข้มแข็ง ชนเผ่าต่างๆ ในพื้นที่มีอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้ มีความมั่นคงทางการเงิน ควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม กระทั่งสานักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ได้ยกย่องให้โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็นต้นแบบการพัฒนาทางเลือกในการดารงชีวิตที่ยั่งยืน


เกี่ยวกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมชื่อ "มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดาริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปี 2515 เพื่อส่งเสริมและหาตลาดให้งานหัตถกรรมของชาวเขาเผ่าต่างๆ ไม่ให้ชาวเขาเหล่านั้นถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
ต่อมาในปี 2528 มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทยฯ เปลี่ยนชื่อเป็น "มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" เพื่อรองรับการขยายขอบเขตการทางาน ยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและต่างประเทศ และเมื่อสมเด็จย่าสวรรคตในปี 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นนายกกิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539


Facebook
ติดตามข้อมูลงานอีเว้นท์ได้ทาง Facebook :


แสดงความคิดเห็น / ประชาสัมพันธ์
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.facebook.com/DoiTungClub
   แนะนำให้อ่าน
เกาะกระแสข่าว HOT
TrueID - Sport (ข่าวประชาสัมพันธ์)
TrueID Sports ใจดี แจกลิ้งก์ดูฟุตบอลโลก ระหว่าง เบลเยี่ยม vs ตูนิเซีย ฟรี เพียงแค่คุณ Login ผ่าน TrueID คุณก็สามารถติดตามเกมคู่นี้ รวมถึงกีฬาดังระดับโลกมากมายผ่านทางเว็บไซต์ Sport.trueid.net/live ได้อย่างสบายใจด้วยภาพ และเสียงที่คมชัดระดับ HD แถมยังถูกลิขสิทธิ์อีกด้วย.
สยามกีฬา
''โค้ชเบนซ์'' ญาณวิทย์ คันธราษฎร์ กุนซือหนุ่มไฟแรงวัย 31 ปีของ สุโขทัย เอฟซี ออกโรงเซ็ง หลังลูกทีมเหนื่อยง่ายเกินไป ยันชัด ต้องการให้ทีมเล่นแบบเพรสซิ่งทั้งเกม ชี้เป้า ปัญหาทีมอยู่ที่สไตล์การเล่น เตรียมนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยโดยเร็วที่สุด.
ข่าวสด
โปรแกรมถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก2018 คืนนี้ 23 มิ.ย. เยอรมันเจอสวีเดน-หนีตกรอบ! โปรแกรมถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2018 คู่ฟาดแข้งวันที่ 23 มิ.ย. จากประเทศรัสเซีย (หมายเหตุ : คู่หลังเที่ยงคืนยังนับวันตามโปรแกรมของประเทศรัสเซีย). เบลเยี่ยม พบ ตูนีเซีย เวลา 18.30 น. อมรินทร์ทีวี
ไทยรัฐ
หลังจากที่ ตุ๊ ธนานันต์ เอื้ออารักษ์ ได้ออกมาตั้งโต๊ะชี้แจงกรณีข่าวลือ เรื่องตนเองกับดาราสาวชื่อดัง จ๋า ณัฐฐาวีรนุช ทองมี ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ยืดอกยอมรับว่า ได้คบหาดูใจกับวีเจจ๋าจริง โดยรู้จักกันในฐานะเพื่อนมาก่อนหน้า อีกทั้งยังบอกอีกว่า ตนเองกับภรรยาคนเก่า ได้มีปัญหากันมา 2 ปี ...
ข่าวสด
เบลเยียม โชว์ฟอร์มสมราคาลงเล่นนัดแรก ถล่ม ปานามา 3-0 ยึดสถิติไม่แพ้ใครในทุกรายการ 20 เกมติดต่อกัน ขณะที่ตูนีเซีย พลาดท่าให้ “สิงโตคำราม” อังกฤษ ช่วงทดเจ็บ 1-2 สถานการณ์ล่าสุดก่อนเตะ หากชนะนัดนี้จะเข้ารอบต่อไปทันที ส่วนตูนิเซีย ต้องเกมแต้มให้ได้หากไม่อยากกลับบ้านเร็ว ...
อ่านเพิ่มเติม คลิก

ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook