ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook

Run for Heroes "วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า" ปีที่2 (6 ก.ค. 2562) สวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Run for Heroes "วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า" ปีที่2

  • 6 ก.ค. 2562 2019-07-06 2019-07-06 Asia/Bangkok Run for Heroes "วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า" ปีที่2 https://www.allthaievent.com/event/25852/ Run for Heroes "วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า" ปีที่2     “ผู้พิทักษ์ป่า” กับภารกิจ “ดับไฟป่า” เพื่อปกป้องผืนป่าของไทย แนะวิธีรับมือหากต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยง มูลนิธิเอสซีจี ชวนร่วมส่งต่อกำลังใ สวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  • สวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  •   สมัคร / ซื้อตั๋ว / จองบัตร

Run for Heroes "วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า" ปีที่2

“ผู้พิทักษ์ป่า” กับภารกิจ “ดับไฟป่า” เพื่อปกป้องผืนป่าของไทย

แนะวิธีรับมือหากต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยง

มูลนิธิเอสซีจี ชวนร่วมส่งต่อกำลังใจสู่คนเฝ้าป่า ผ่านกิจกรรม “Run for Heroes”

ประเทศไทยมีสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งไม่เพียงจะกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังส่งผลให้เกิด “ไฟป่า” ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ นับว่าสร้างความเสียหายให้แก่ผืนป่าและชีวิตสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก

เมื่อเกิด “ไฟป่า” ขึ้น บุคคลกลุ่มแรกๆ ที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดับไฟ นั่นคือ “ผู้พิทักษ์ป่า” นับเป็นงานที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยง เพื่อปกป้องผืนป่าของประเทศ

“ถาวร ชูกรณ์” พนักงานพิทักษ์ป่า สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า คือหนึ่งในผู้ที่ทำหน้าที่ลาดตระเวนตรวจหาไฟป่าและควบคุมไฟป่า และอยู่ในหน้าที่นี้เป็นเวลานานถึง 12 ปี กล่าวถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ว่า หากเกิดไฟป่าขึ้น หน้าที่หลักที่ต้องทำ คือการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟไม่ให้ลุกลามต่อเนื่อง ต้องควบคุมไฟและดับไฟให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียในวงกว้าง

“ภารกิจที่ภูมิใจมากที่สุดคือ การได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดับไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี 2555 ซึ่งไฟป่าได้ลุกโหมและไหม้กินพื้นที่กว่าพันไร่ นับเป็นเหตุไฟป่าที่รุนแรงมาก ต้องแบกเครื่องสูบน้ำเข้าไปในป่าระยะทาง 3-4 กิโลเมตร และต้องอัดฉีดน้ำลงไปในดินให้น้ำซึมลงไปลึกพอที่จะดับไฟได้ เป็นการใช้ความพยายามอย่างมาก ซึ่งการดับไฟป่าในครั้งนั้นเอง ทำให้ต้องใช้ชีวิตกินนอนอยู่ในป่านานกว่า 2 เดือน” ถาวร กล่าวถึงความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุด

ก่อนถึงฤดูไฟป่า ผู้พิทักษ์ป่าจะมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ทั้งในด้านการจัดเตรียมกำลังคนและเครื่องมือดับไฟป่าทุกชนิด การฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น การลงพื้นที่ลาดตระเวนและการสังเกตการณ์จากหอดูไฟป่า รวมไปถึงการตรวจหาไฟป่าทางอากาศ ซึ่งผู้พิทักษ์ป่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดับไฟ ได้ทั้งทางตรง และทางอ้อม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไฟป่าว่ามีการลุกลามมากน้อยเพียงใด โดยการทำแนวกันไฟ รวมถึงการนำเครื่องบินบรรทุกน้ำพ่นกระจายดับไฟทั่วพื้นที่

ขณะเดียวกัน มีคำแนะนำสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่า โดยสามารถเตรียมตัวรับมือเบื้องต้นด้วยการทำแนวกันไฟรอบที่อยู่อาศัย และกำจัดวัชพืชที่เป็นเชื้อเพลิงได้ง่าย จัดเตรียมอุปกรณ์การดับไฟให้พร้อมและสะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งหลังจากการเกิดเหตุไฟป่าแล้ว ผู้พิทักษ์ป่าจะประเมินความเสียหายของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากนั้นจะเริ่มเข้าฟื้นฟูพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชทดแทน รวมไปถึงการเปิดให้ภาคเอกชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเข้าฟื้นฟูพื้นที่ตามความเหมาะสม

นับเป็นการปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยความยากลำบากและเป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสและชื่นชมต่อไป

ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งมูลนิธิเอสซีจี นับเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่สนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าอย่างจริงจังเละต่อเนื่อง ในโครงการ “HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า” ปีที่ 2 เพื่อขยายความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนให้มารวมพลังกัน และกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้พิทักษ์ป่าให้ได้มากที่สุดผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นตลอดปี 2562 นี้ ซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวนที่จำเป็นมอบแก่ผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้พวกเขาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างไม่ต้อง ‘ห่วงหน้า พะวงหลัง’

สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นอีกหนึ่งมือเพื่อส่งกำลังใจไปยังผู้พิทักษ์ป่าสามารถร่วมกิจกรรม “Run for Heroes” วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ได้ โดยจะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 05.30-10.00 น. ณ สวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การวิ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. Scout 5 KM. ราคา 600บาท 2. Mini Ranger 10 KM. ราคา 700 บาท 3. Ranger 21 KM. ราคา 800 บาท และหากท่านใดที่ต้องการสมทบทุนเพิ่มเติมยังมี VIP (BIB เลขสวย) ราคา 2,000 บาท ทั้งนี้การวิ่งทุกระยะจะได้รับเสื้อเเละเหรียญที่ระลึก นักวิ่งและผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ https://www.runlah.com/events/c/rfh19 หรือ โทร. 081-818-6155, 065-992-7397

นอกจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ยังสามารถบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “แฮนดส์ ฟอร์ ฮีโร่ส์ โดยมูลนิธิเอสซีจี” เลขที่บัญชี 468-0-71691-0 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ “HANDS FOR HEROES” ผ่านทาง Facebook : handsforheroes

สมัครได้ที่ : https://www.runlah.com/events/c/rfh19


วันที่ : 6 กรกฎาคม 2562
เวลา : 05.30 - 10.00 น.
สถานที่ : สวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 081-818-6155, 065-992-7397
Website : www.runlah.com/events/c/rfh19
Facebook : HANDS FOR HEROES

มูลนิธิเอสซีจี จับมือกรมอุทยานแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่าย เดินหน้าโครงการ "HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า" ปีที่ 2

นายเชาวลิต เอกบุตร (กลาง) กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี พร้อมด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยพันธมิตรจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมแถลงข่าวเดินหน้าโครงการ “HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า” ปีที่ 2 ตอกย้ำเจตนารมณ์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็นพลังสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยนำร่องกิจกรรมแรก “Run for Heroes” วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 2562 เวลา 05.30 - 10.00 น. ณ สวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปจัดซื้อชุดอุปกรณ์ลาดตระเวนให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ


Facebook
ติดตามข้อมูลงานอีเว้นท์ได้ทาง Facebook :

หาโอกาสธุรกิจ อีเว้นท์ที่กำลังจะมา   ชุมชนคนอีเว้นท์

อสังหาฯ น่าสนใจ
แสดงความคิดเห็น / ประชาสัมพันธ์
   แนะนำให้อ่าน
เกาะกระแสข่าว HOT
คมชัดลึก
... ล่าสุด มีการเชื่อมโยง ไปถึงคนวงการบันเทิงโดยมีการระบุว่า มีดาราชาย 3 คน หญิง 1 คน ดีเจ 1 คน ได้โอนเงินเข้าบัญชีของปุ๊กกี้อยู่บ่อยครั้ง โดยแหล่งข่าวระบุว่า ดาราหญิงดังกล่าวเป็นนางแบบ ย. งานนี้้ "โย" ยศวดี เลยถูกพุ่งเป้าไปโดยปริยาย งานนี้เจ้าตัวเลยชี้แจงผ่านโซเชียลของตัวเองดังนี้.
ข่าวสด
หลังจากพ่ายทีมสหรัฐอเมริกา 0-13 และแพ้สวีเดนไป 1-5 ในรอบแบ่งกลุ่มศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2019 ที่ประเทศฝรั่งเศส โอกาสที่ทีมชบาแก้วจะเข้ารอบ 2 อาจดูริบหรี่ แต่ในเกมนัดสุดท้ายระหว่างทีมชาติไทยและชิลีในวันที่ 20 มิ.ย. ทีมชบาแก้วประกาศสู้เต็มที่ ...
thebangkokinsight.com
เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวสุขสันต์ ว่างเป็นต้องเที่ยวจริง ๆ สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อย่าง “หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์” และ “ติ๊ก กนิษฐรินทร์” ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานได้มีโอกาสพา “น้องวีจิ” เที่ยวทะเลครั้งแรก. และล่าสุดไม่ได้เที่ยวแค่ในประเทศแล้วนะ เพราะคุณพ่อหนุ่ม พา น้องวีจิ ในวัยแค่ 2 เดือน ...
Brand Inside (ข่าวประชาสัมพันธ์)
เมื่อเป็นแบบนี้ก็ทำให้ MG ประเทศไทยที่นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าล้วน หรือ Battery Electric Vehicle (BEV) จากจีนรุ่น MG ZS EV มาทำตลาดจึงกดราคาได้เหลือแค่ 1.19 ล้านบาท ซึ่งถือว่าถูกที่สุดในตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก.
ผู้จัดการออนไลน์
การแสดงรำละครวันแรกของบุญเรืองผ่านไปด้วยดี ฟักดีใจมาก แต่ พุ่ม (กวินพธ์ พาณิชย์พงส์) ที่ไม่สบายนัก เมื่อบุญเรืองรู้ข่าวจากพร้อมจึงแอบไปหาพุ่มที่ห้อง ทำให้พร้อมเริ่มสงสัยว่าบุญเรืองเป็นใครมาจากไหน ส่วนพุดซ้อนที่รอดชีวิตมาจากการถูกตาบฆ่า บัดนี้ได้กลายเป็นสาวแก่และใช้ชื่อว่า ...
อ่านเพิ่มเติม คลิก

ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook