ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook

Krungthai Art Awards 4 (23 - 25 พ.ย. 2561) หอศิลป์กรุงไทย, ม.เชียงใหม่, ม.ขอนแก่น, ม.ทักษิณ

Krungthai Art Awards 4

  • 23 - 25 พ.ย. 2561 2018-11-23 2018-11-25 Asia/Bangkok Krungthai Art Awards 4 https://www.allthaievent.com/event/28140/ การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4   กรุงไทยชวนศิลปินทั่วประเทศร่วมประกวด "ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4"  ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พร้อมเงินรางวัลรวม 2.7 ล้านบาท  ถื หอศิลป์กรุงไทย, ม.เชียงใหม่, ม.ขอนแก่น, ม.ทักษิณ
  • หอศิลป์กรุงไทย, ม.เชียงใหม่, ม.ขอนแก่น, ม.ทักษิณ
สามารถติดตามรายละเอียดล่าสุดของงานได้ที่

การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4

กรุงไทยชวนศิลปินทั่วประเทศร่วมประกวด "ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4" ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พร้อมเงินรางวัลรวม 2.7 ล้านบาท

ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้แสดงฝีมือ สร้างสรรค์ผลงานทั้งด้านจิตรกรรม ภาพพิมพ์และประติมากรรมอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ ธนาคาร กรุงไทย เชิญชวนศิลปินทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในงาน "ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4" ภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม นำมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ ในแบบฉบับของตัวเองเพื่อสื่อถึง "กรุงไทย" แผ่นดินที่รุ่มรวยด้วยศิลปกรรมอันทรงคุณค่าพร้อมนำ เสนอแง่งามของสังคมอุดมคุณธรรม ยึดมั่นความดีงาม นำพาเศรษฐกิจให้ฟูเฟื่องเรื่องความคิด สร้างสรรค์ เพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน และชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 2.7 ล้านบาท


ประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีรายละเอียดดังนี้

- จิตรกรรม Image Size (ขนาดผลงานไม่รวมกรอบหรือแท่น) ด้านละไม่เกิน 1.80 เมตร

- ภาพพิมพ์ Image Size (ขนาดผลงานไม่รวมกรอบหรือแท่น) ด้านละไม่เกิน 1.80 เมตร

- ประติมากรรม Image Size (ขนาดผลงานไม่รวมกรอบหรือแท่น) ด้านละไม่เกิน 1.20 เมตร

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการส่งผลงานเข้าประกวด มีดังนี้

- ผลงานทุกชิ้นต้องเป็นงานลอยตัว สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ โครงสร้างแข็งแรงและสภาพสมบูรณ์ ติดอุปกรณ์เรียบร้อยพร้อมสำหรับการจัดแสดงในนิทรรศการ

- ติดตั้งผลงานด้วยวิธีพิเศษหรือประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน โดยศิลปินต้องติดตั้งผลงานด้วยตนเอง ณ สถานที่ประกวดให้เสร็จสิ้นก่อน 16.00 น. ของวันรับผลงานวันสุดท้าย

- สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 3 ชิ้น โดยเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเองและต้องไม่เคยร่วมแสดงนิทรรศการหรือได้รับรางวัลในการประกวดใด ๆ มาก่อน

- แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ของศิลปิน รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผลงานในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน

- แนบสำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นชาวต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมเอกสารการตรวจลงตราวีซ่า (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักฐาน

- ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยไม่จำกัดเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก สำหรับส่วนประกอบของผลงานที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและ / หรือผลงานที่ส่งเข้าประกวด"ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4" ประกาศผลการตัดสินผ่านทางเว็บไซต์ www.ktb.co.th และผ่าน ทางสื่อมวลชน ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ธนาคาร ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่เหมาะสมเพื่อรับรางวัลและเข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการ รวมถึงคณะกรรมการมีสิทธิในการงดหรือเพิ่มรางวัลได้

การประกวดในปีนี้ บุคคลทั่วไปในฐานะศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน สามารถนำเสนอผลงาน ได้อย่างอิสระทั้งแนวคิด รูปแบบและเทคนิควิธีในการนำเสนอเฉพาะตัวแบบศิลปะร่วมสมัย กำหนดการเปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังนี้

ภาคกลาง: หอศิลป์กรุงไทย 260 ถ.เยาวราช แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามได้ที่ โทร. 0-2222-0137 หรือ 0-2208-4455 จัดแสดงผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกที่หอศิลป์กรุงไทย

ภาคเหนือ: คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.พงศ์ศิริ คิดดี โทร. 08-4019-2483 จัดแสดงผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกในภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ธวัชชัย ช่างเกวียน โทร. 08-5002-5455 จัดแสดงผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกในภูมิภาค

ภาคใต้: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.ชัยรัตน์ แสงทอง โทร. 08-4193-9055 จัดแสดงผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกในภูมิภาค


เปิดรับผลงาน : 23 - 25 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ : หอศิลป์กรุงไทย (ภาคกลาง), ม.เชียงใหม่ (ภาคเหนือ), ม.ขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ม.ทักษิณ (ภาคใต้)


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Call center : 02 111 1111
Website : www.ktb.co.th
Facebook : KTB Care


Facebook
ติดตามข้อมูลงานอีเว้นท์ได้ทาง Facebook :

หาโอกาสธุรกิจ อีเว้นท์ที่กำลังจะมา

   ชุมชนคนอีเว้นท์


  ข้อมูลอัพเดตอีเว้นท์จาก Facebook ที่เกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็น / ประชาสัมพันธ์
   แนะนำให้อ่าน
เกาะกระแสข่าว HOT
ไทยรัฐ
วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็น "วันครูแห่งชาติ" ถัดจากวันเด็กแห่งชาติมาเพียงไม่กี่วัน เป็นวันที่เปิดโอกาสให้ชาวเราได้รำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย ใครมีครูในดวงใจที่รักและเคารพเสมอ ปีนี้อย่าลืมแวะไปทักทายท่านบ้างนะคะ.
ข่าวสด
เปิดตัวอีกคู่! ทอย-มุก ไม่ต้องแอบ เผยครั้งแรกเป็นแฟน-ฝ่ายหญิงมีช็อก เผยเหตุพบรัก. แมนๆเป็นแฟนก็ยอมรับพระเอกนางเอกรุ่นเล็ก – หลังถูกจับตาความสัมพันธ์มาได้สักพักหนึ่งแล้ว สำหรับคู่ของหนุ่ม ทอย ปฐมพงศ์ กับ สาว มุก วรนิษฐ์ ล่าสุดทั้งคู่มาร่วมงานแถลงข่าว “GMM25 FUN FACT ...
The Thaiger ภาษาไทย (ข่าวประชาสัมพันธ์)
โซนี พิคเจอร์ส ปล่อยตัวอย่างแรกของภาพยนตร์ฮีโร่ Spider-Man: Far From Home ในงานคอมมิคคอนที่บราซิล โดยเนื้อเรื่องที่เล่าผ่านตัวอย่างฉบับนี้คือ การผจญภัยของปีเตอร์ ปาร์คเกอร์ (ทอม ฮอลเเลนด์) ขณะไปทัศนศึกษากับเพื่อนที่ยุโรป ผู้ชมจะได้เห็นอสูรกายอาละวาดเล่นงานไอ้แมงมุม ...
ประชาชาติธุรกิจ
ค.62) ยังมองว่าทุกคนรอลุ้นอังกฤษจะมีการโหวตข้อตกลง Brexit ช่วงดึกๆ ของค่ำคืนนี้ ซึ่งน่าจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดในวันพรุ่งนี้ที่ชัดเจนที่สุด ถ้าไม่สามารถโหวตผ่านได้ หรือมีท่าทีที่แย่กว่านี้น่าจะอิงทางลบ แต่ถ้าโหวตผ่านได้หรือไม่ผ่านแต่มีให้ยื่นแผนใหม่ได้ดีขึ้น ...
ข่าวสด
“เป็นคู่ที่กวนประสาทมากกว่า แต่ด้วยตอนนี้เรางานเยอะขึ้น อย่างดาวก็ถ่ายละครทีล่ะ 3 เรื่อง มันเป็นช่วงเวลาที่เราเหนื่อย และเขาก็มีหลายโครงการที่เขาอยากจะทำ รู้สึกว่าเราเป็นกำลังใจให้กัน มันโอเคแล้วเวลาที่เราทำงานเหนื่อยๆ แล้วมีคนบอกว่าสู้ๆนะ แค่นี้มันก็โอเคแล้ว มันไม่ต้องมีการเปิดตัว”.
อ่านเพิ่มเติม คลิก

ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook