ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook

Krungthai Art Awards 4 (23 - 25 พ.ย. 2561) หอศิลป์กรุงไทย, ม.เชียงใหม่, ม.ขอนแก่น, ม.ทักษิณ

Krungthai Art Awards 4

  • 23 - 25 พ.ย. 2561 2018-11-23 2018-11-25 Asia/Bangkok Krungthai Art Awards 4 https://www.allthaievent.com/event/28140/ การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4   กรุงไทยชวนศิลปินทั่วประเทศร่วมประกวด "ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4"  ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พร้อมเงินรางวัลรวม 2.7 ล้านบาท  ถื หอศิลป์กรุงไทย, ม.เชียงใหม่, ม.ขอนแก่น, ม.ทักษิณ
  • หอศิลป์กรุงไทย, ม.เชียงใหม่, ม.ขอนแก่น, ม.ทักษิณ
สามารถติดตามรายละเอียดล่าสุดของงานได้ที่

การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4

กรุงไทยชวนศิลปินทั่วประเทศร่วมประกวด "ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4" ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พร้อมเงินรางวัลรวม 2.7 ล้านบาท

ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้แสดงฝีมือ สร้างสรรค์ผลงานทั้งด้านจิตรกรรม ภาพพิมพ์และประติมากรรมอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ ธนาคาร กรุงไทย เชิญชวนศิลปินทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในงาน "ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4" ภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม นำมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ ในแบบฉบับของตัวเองเพื่อสื่อถึง "กรุงไทย" แผ่นดินที่รุ่มรวยด้วยศิลปกรรมอันทรงคุณค่าพร้อมนำ เสนอแง่งามของสังคมอุดมคุณธรรม ยึดมั่นความดีงาม นำพาเศรษฐกิจให้ฟูเฟื่องเรื่องความคิด สร้างสรรค์ เพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน และชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 2.7 ล้านบาท


ประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีรายละเอียดดังนี้

- จิตรกรรม Image Size (ขนาดผลงานไม่รวมกรอบหรือแท่น) ด้านละไม่เกิน 1.80 เมตร

- ภาพพิมพ์ Image Size (ขนาดผลงานไม่รวมกรอบหรือแท่น) ด้านละไม่เกิน 1.80 เมตร

- ประติมากรรม Image Size (ขนาดผลงานไม่รวมกรอบหรือแท่น) ด้านละไม่เกิน 1.20 เมตร

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการส่งผลงานเข้าประกวด มีดังนี้

- ผลงานทุกชิ้นต้องเป็นงานลอยตัว สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ โครงสร้างแข็งแรงและสภาพสมบูรณ์ ติดอุปกรณ์เรียบร้อยพร้อมสำหรับการจัดแสดงในนิทรรศการ

- ติดตั้งผลงานด้วยวิธีพิเศษหรือประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน โดยศิลปินต้องติดตั้งผลงานด้วยตนเอง ณ สถานที่ประกวดให้เสร็จสิ้นก่อน 16.00 น. ของวันรับผลงานวันสุดท้าย

- สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 3 ชิ้น โดยเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเองและต้องไม่เคยร่วมแสดงนิทรรศการหรือได้รับรางวัลในการประกวดใด ๆ มาก่อน

- แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ของศิลปิน รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผลงานในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน

- แนบสำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นชาวต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมเอกสารการตรวจลงตราวีซ่า (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักฐาน

- ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยไม่จำกัดเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก สำหรับส่วนประกอบของผลงานที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและ / หรือผลงานที่ส่งเข้าประกวด"ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4" ประกาศผลการตัดสินผ่านทางเว็บไซต์ www.ktb.co.th และผ่าน ทางสื่อมวลชน ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ธนาคาร ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่เหมาะสมเพื่อรับรางวัลและเข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการ รวมถึงคณะกรรมการมีสิทธิในการงดหรือเพิ่มรางวัลได้

การประกวดในปีนี้ บุคคลทั่วไปในฐานะศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน สามารถนำเสนอผลงาน ได้อย่างอิสระทั้งแนวคิด รูปแบบและเทคนิควิธีในการนำเสนอเฉพาะตัวแบบศิลปะร่วมสมัย กำหนดการเปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังนี้

ภาคกลาง: หอศิลป์กรุงไทย 260 ถ.เยาวราช แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามได้ที่ โทร. 0-2222-0137 หรือ 0-2208-4455 จัดแสดงผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกที่หอศิลป์กรุงไทย

ภาคเหนือ: คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.พงศ์ศิริ คิดดี โทร. 08-4019-2483 จัดแสดงผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกในภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ธวัชชัย ช่างเกวียน โทร. 08-5002-5455 จัดแสดงผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกในภูมิภาค

ภาคใต้: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.ชัยรัตน์ แสงทอง โทร. 08-4193-9055 จัดแสดงผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกในภูมิภาค


เปิดรับผลงาน : 23 - 25 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ : หอศิลป์กรุงไทย (ภาคกลาง), ม.เชียงใหม่ (ภาคเหนือ), ม.ขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ม.ทักษิณ (ภาคใต้)


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Call center : 02 111 1111
Website : www.ktb.co.th
Facebook : KTB Care


Facebook
ติดตามข้อมูลงานอีเว้นท์ได้ทาง Facebook :

หาโอกาสธุรกิจ อีเว้นท์ที่กำลังจะมา   ชุมชนคนอีเว้นท์

อสังหาฯ น่าสนใจ
  ข้อมูลอัพเดตอีเว้นท์จาก Facebook ที่เกี่ยวข้อง
01/01/1970 07:00
เปิดขายแล้ววันนี้
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารภาครัฐไทย (KT-THAIGOV)

หนังสือแนะนำกองทุน คลิก https://bit.ly/2FozwUX

เสนอขายวันที่ 20-26 มีนาคม 2562
อายุโครงการ 12 เดือน
เงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

#Krungthai #กรุงไทย
01/01/1970 07:00
อยากสมัครกรุงไทยแบ๊งกิ้งครับ
01/01/1970 07:00
เงินเดือนเข้าก็รู้!! โบนัสเข้าก็รู้!!
หักเงินจ่ายค่าคอนโดก็รู้!!
หักเงินจ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟก็รู้!!
ด้วย Krungthai Connext

อยากรู้เรื่องเงินเข้า-เงินออกแบบนี้ มาเป็นเพื่อนกับเราสิ Krungthai Connext บริการแจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวในบัญชี ไม่มีค่าธรรมเนียม และไม่มีขั้นต่ำ เช็คยอดเงินในบัญชีก็ง่าย โปรโมชั่นโดนใจก็มีบอก

สนใจเหรอ? กดแอดที่ลิงค์นี้เลย https://bit.ly/2IBkRJI

#KrungthaiConnext #เงินเข้าเงินออกLINEบอกฟรี #Krungthai
01/01/1970 07:00
สาขาเซ็นทรัลเฟส รบกวนอบรม พนง หน่อยนะครับ พูดจากันดีๆก็ได้ ครับ
01/01/1970 07:00
ขอบคุณkrungthai careนะคะที่ตามเรื่องให้ตอนนี้ทางสาขาแม่แตงติดต่อมาให้ไปรับบัตรได้แล้วค่ะ
01/01/1970 07:00
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมเพื่อนๆ จำได้ไหมว่า รู้จักกรุงไทยครั้งแรก ตั้งแต่เมื่อไร? 20 ผู้โชคดีที่คอมเมนต์ได้โดนใจทีมงานมากที่สุด ได้รับของพรีเมียม กระเป๋า Dry Bag จำนวน 20 รางวัล ได้แก่
1. คุณ Somphot Loetchitkarun
2. คุณ Pakpoom Teerasantikul
3. คุณ Niphaaphorn Klueanphan
4. คุณ Buck NgamLert
5. คุณ พลอยพรม ยุ
6. คุณ พัฒนา โนบรรเทา
7. คุณ Turk Leegrajang
8. คุณ Pothjana Reaksompud
9. คุณ Teerasak Suriyayotin
10. คุณ Prapatsara Larpmahawong
11. คุณ Mint Wirunda Punyawaew
12. คุณ Anothairueangrong Supaporn
13. คุณ Praweena Boonkrapue
14. คุณ ทัศนา ธรรมนิยม
15. คุณ Suwan Man-Used Jantasan
16. คุณ Dew Gigg
17. คุณ Kae Chonlada
18. คุณ นาตยา นุชนารถ
19. คุณ Faisol Soraya
20. คุณ Preecha Yuniem

ยืนยันสิทธิ์คลิก : https://goo.gl/forms/AVG3UwJK0PMijFgf2
ยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 23 มีนาคม 2562
(หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดขอให้ถือว่าสละสิทธิ์)

เงื่อนไข
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
- การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
- ธนาคารจะจัดส่งของรางวัลตามชื่อ-ที่อยู่ ที่ท่านระบุ ภายใน 30 วัน หลังจากวันสุดท้ายของการยืนยันสิทธิ์
- ของรางวัลจัดส่งด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน
- กรณีของรางวัลที่จัดส่งตามชื่อ/ที่อยู่ที่ให้ไว้ มีการตีกลับด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งของรางวัลกลับไปซ้ำ
01/01/1970 07:00
กรุงไทยสาขาชนเกษม สุราษฎร์ธานี คนน้อยแต่บริการช้ามากเลยค่ะ นี้รอเปนคิวถัดไป รอเกิน15นาทีแล้วค่ะ😂
01/01/1970 07:00
Review เรื่องการไถ่ถอนจำนองบ้าน สาขาโพธิ์กลาง การดำเนินงาน และการประสานงานกับลูกค้า อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุงอย่างมาก!! ดำเนินการยื่นเอกสารตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่องและแจ้งว่าระยะดำเนินการน่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ในระหว่างนั้นทางเราไม่ได้ติดต่ออะไรไป เพราะคิดว่าเป็นช่วงระยะดำเนินการ จึงไม่อยากรบกวนเจ้าหน้าที่ จนกระทั่งวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เราไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากธนาคารเลยจึงได้เข้าไปสอบถามที่สำนักงาน คำตอบที่ได้จากพนักงานคือ คนรับเรื่องไม่อยู่ ไม่สามารถให้คำตอบได้ โอเคเราก็กลับ วันจันทร์ที่ 18 ทางเราไปสอบถามอีก เพราะคิดว่าน่าจะเจอพนักงานที่รับเรื่อง ปรากฎว่าไม่เจอ เจอพนักงานที่ให้ข้อมูลว่า เป็นรองผู้จัดการสาขา และแจ้งว่าพนักงานที่รับเรื่องไม่อยู่ เราก็ได้อธิบายไปว่ามาสอบถามเรื่องไถ่ถอน เพื่อนัดจำนองกับสหกรณ์ ซึ่งดำเนินการมาประมาณสองอาทิตย์ ได้รับคำตอบในทันทีว่า กำลังดำเนินการเรื่องน่าจะไปที่ภาคแล้ว (โดยไม่มีการติดตามเอกสารก่อนตอบคำถามแต่อย่างใด) และให้เหตุผลว่าที่ช้า เพราะนายไม่อยู่ไม่มีคนเซ็นต์หนังสือ และเมิ่อถามถึงระยะเวลาดำเนินการ กลับไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน และระบุไม่ได้ว่าเอกสารดำเนินเรื่องไปถึงขั้นตอนใด และเหลืออีกกี่ขั้นตอนใช้ระยะเวลากี่วัน ทางเราจึงให้เบอร์โทรไว้ เพื่อให้ น้องคนที่ดำเนินเรื่องติดต่อกลับ จนกระทั่งวันพุธ ก็ยังไม่มีการติดต่อกลับจากธนาคาร จึงตัดสินใจเข้าไปถามที่ธนาคารอีกครั้ง คราวนี้ไม่เจอคนทั้งฝ่าย ผจก.สาขาบอกว่าฝ่ายไปประชุมทั้งหมด ( งานบริการไม่มีคน stand by สักคนก็ได้หรออ) และเหตุผลที่ได้ยังเปนคำตอบเดิม คือนายไม่อยู่ ไม่มีคนเซ็น ขณะเหลือเวลาอีก สัปดาห์นึงจะครบ 30 วันที่ยื่นเรื่อง สอบถาม ไม่มีคำตอบที่ชัดเจน นอกจากโยนกันไปกันมา โยนถึงผู้จัดการภาค และปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข เราควรดำเนินการต่อไปอย่างไร? เพราะเวลาที่ผ่านไปคือดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ทางลูกค้าพร้อมไถ่ถอน แต่ทางธนาคารไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนได้ ควรปรับปรุงด่วนค่ะ
01/01/1970 07:00
เพราะอะไรทั้งๆเงินในบันชีมีอยู่200แต่ยอดเงินที่มีในบันชีกะบไช้ไม่ได้เพราะอะไรบอกด้วย
01/01/1970 07:00
คนค้าขายออนไลน์ถูกใจ เมื่อมี Krungthai Connext

บริการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวบัญชี ฟรี! ตั้งแต่บาทแรก
มั่นใจ ปลอดภัย ลูกค้าโอนเมื่อไรก็รู้ทันที เช็คยอดเงินในบัญชีก็ง่าย
พร้อมรับสิทธิพิเศษ - โปรโมชั่น – ข้อมูลข่าวสารที่ตรงใจคุณ

สนใจเพิ่ม Krungthai Connext เป็นเพื่อน กดแอดที่ลิงค์นี้เลย https://bit.ly/2Udls5L

#KrungthaiConnext #เงินเข้าเงินออกLINEบอกฟรี #Krungthai
01/01/1970 07:00
0108 response code of outgoing invalid price amount
ไม่สามารถจ่ายเงินเข้าวอลเลทได้ครับ แอปแจ้งตามที่แจ้งไว้ด้านบนครับ
01/01/1970 07:00
ธ.กรุงไทยสาขาแม่แตง แจ้งว่าบัตรสวัสดิการของพ่อดิฉันแถบแม่เหล็กไมอ่านให้ทำใหม่จะได้ประมาณ1อาทิตย์แต่ตอนนี้จะสองเดือนแล้วค่ะบัตรยังไม่ได้เลยพ่อต้องเสียสิททำไมมันล่าช้าไม่เหมือนตอนที่แจ้งเลย
01/01/1970 07:00
ข้าราชการไทย หมดห่วง..เรื่องเงินในบัญชีอีกต่อไป...เมื่อมี Krungthai Connext เงินเดือนเข้าก็เด้ง เงินออกก็ดัง! รู้เรื่องตังค์ผ่าน LINE ฟรี! ที่สำคัญคือ ไม่มียอดขั้นต่ำ

แค่คลิก..ก็เช็กยอดเงินคงเหลือได้ง่ายๆ ทั้งบัญชีเงินฝาก บัตร Krungthai Travel Card บัญชีสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ พร้อมอัพเดทโปรโมชั่นโดนใจ...สำหรับข้าราชการไทย

สมัคร..กดแอดที่ลิงค์นี้เลย https://bit.ly/2U6wd9H

#KrungthaiConnext #เงินเข้าเงินออกLINEบอกฟรี
#กรุงไทย #Krungthai
01/01/1970 07:00
มันใช้ไม่เคยได้เลยครับ.....
ตกลงมันใช้ได้ไหมครับ
01/01/1970 07:00
การมีหลายๆ บัญชีออมทรัพย์ ช่วยเราออมเงินได้ยังไง!!
บัญชีแรกไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน
บัญชีที่สองออมไว้ท่องเที่ยว
บัญชีที่สามออมไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

และวันนี้การมีบัญชีเพิ่มของเรา จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป
แค่เปิดบัญชี Krungthai NEXT Savings บัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ ไม่มีเงินขั้นต่ำ ไม่มีสมุดบัญชี แถมเปิดบัญชีได้เองง่ายๆ ผ่านแอป Krungthai NEXT วันหลังอยากจะไปทำธุรกรรมที่สาขา ก็ยื่นแค่บัตรประชาชนพอ 😀

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2tVtcO2
#KrungthaiNEXTSavings #Krungthai #กรุงไทย
01/01/1970 07:00
ลงทุนกับหุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป

คาดว่าเปิดรับจองซื้อ และขอรับหนังสือชี้ชวนในวันที่ 25-28 มีนาคม 2562 นี้

เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจองซื้อได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โทร 02-111-1111 และ Money Connect by Krungthai
รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/2TPXBMn
#krungthai #กรุงไทย
01/01/1970 07:00
ผมมีเรื่องที่ต้องทำการ complain สาขา ละไม(รหัสสาขา 756)หลายเรื่องเลยนะครับ
ผมเข้ารับบริการเรื่องการถอนเงินผู้สูงอายุจาก ตาและ ยายผม ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 เวลาประมาณ 10.30 AM โดยประมาณ หลังจากที่เรียกถึงคิวผม พนักงานท่านหนึ่งนั่งทำงาน ผมไม่รู้ว่าเป็นระดับหัวหน้าหรือไม่ ขอเอกสาร และ สมุดบัญชี ของตาและยายผม ครั้งแรก ดำเนินเรื่องในส่วนบัญชีของยายผมก่อน หลังจากได้เซ็นชื่อและจำนวนเงิน และขอบัตรประชาชนผมไปนั้น ได้มีพนักงานส่งข้าวกล่อง น่าจะมาจากพนักงานได้สั่งข้าว มาคุยแทรกระหว่างการทำงานอยู่ ซึ่งทำให้การทำงานดีเลย์ไปเยอะ พอสมควร ในการเบิกเงินบัญชียายผมครั้งแรก พอหลังจากเสร็จการถอนเงินบัญชียายผม และ เขาได้ ยื่นบัตรประชาชน ผมคืนกลับมา หลังจากนั้น เขาบอกว่ายังมีอีกบัญชี (ดูเหมือนจะลืมว่าตัวผมมาเรื่อง 2 บัญชี) ผมเลยยื่นบัตรประชาชนผมให้ครั้งที่ 2 หลังจากเสร็จธุรกรรมแล้ว เขายื่นทั้งเงินและซอง พร้อมบัญชีกลับมาให้ผม ซึ่งผมก็รีบทำธุระต่อ จนมีส่วนทำให้ลืมเรื่องบัตรประชาชนที่เขาดึงไปครั้งที่ 2 เรื่องที่จะ complain หลักๆ จะมีดังนี้

1. การทำงานพวกคุณไม่เป็นมืออาชีพมาก เวลาทำงานกับเรื่องส่วนตัวคุณ ควรแยกแยะ ด้วย ไม่ใช่มาพูดกันในเวลาทำงานอยู่ เรื่องข้าว เข้าใจว่าสั่ง แต่คุณควรจะ ดูแลลูกค้าในหน้าที่คุณก่อน นี้มัวแต่คุยเรื่องข้าว แล้วหยิบเงิน เช็คข้าวอยู่ได้ เห็นลูกค้าที่มาทำธุรกรรม เป็นตอไม้ ยืนรอ สิ่งที่พวกคุณทำไปก่อนเหรอ ?

2. การที่คุณมั่วคุย ทำให้ focus หลักๆตกไปอยู่เรื่องอื่นแทนที่จะเรื่องธุรกรรมลูกค้า ทำให้ต้องหยิบบัตรประชาชนไป 2 ครั้ง และ ทำให้ผมเสียเวลาทำอย่างอื่นด้วย ผมก็ลืมในส่วนบัตรเพราะนึกว่าผมหยิบไปแล้วในการทำครั้งแรก ผมมารู้ตัวอีกที่ลืมบัตรไว้หลังจากผมกลับไปทำงานต่างจังหวัด และจะเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งมันเป็นผลกระทบ มาอีก ถ้าผมบ้านไม่ได้อยู่ที่ สมุย ผมจะทำไง ? ต้องเสียเวลาไปทำบัตรใหม่อีกเหรอ ?

3. บัตรพนักงานที่ใส่ห้อยคอ หรือป้ายผู้ให้บริการ มีไว้กลับหลังไม่ให้ลูกค้าทราบผู้ให้บริการเหรอ ? ผมพยายามดูชื่อแต่ไม่มีชื่อให้ดูเลย เรื่องนี้ควรปรับปรุงด้วย จะได้แจ้งพนักงานได้ถูกคนไหนทำไม่ดี คนไหนดี ได้ไม่เหมารวม

4. หลังจากที่บ้านผมไปเข้าเอาบัตรที่ธนาคารวันที่ 18/3/2019 แล้ว คนที่ทำธุรกรรมวันนั้น เอาบัตรประชาชนคืนให้ แต่ไม่ได้มีทีท่าว่า ตัวเองผิด และ เห็นว่ามีบัตรประชาชน 3- 4 ใบ ซึ่งแสดงว่า อาจจะมีคนโดนกรณีแบบผมหรือเปล่า

ฝากไปจัดการแก้ไขด้วยนะ ในสิ่งที่ผมเจอ ผมเกือบจะมีปัญหากับบัตรประชาชนไม่ได้ และผมไม่ได้อยู่บ้านตลอดต้องออกมาทำงานไกลถึงต่างประเทศ เสียเวลาเรื่องบัตรอีก มีอะไรคุณต้องการข้อมูลเพิ่ม ib มาถามผมโดยตรงเลย
01/01/1970 07:00
ธนาคารแจ้งปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการ ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 00.01 – 04.30 น. (คืนวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562) ทำให้บริการบางส่วนไม่สามารถใช้บริการได้ รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/2Ta2ED6

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก

#Krungthai #กรุงไทย
01/01/1970 07:00
บริการ Krungthai Travel Card ห่วยแตกมากครับ ไม่มีการแจ้งลูกค้าว่าจะได้รับบัตรตอนไหน อะไรยังไงเลย

ทำบัตรผ่านแอพไปเมื่อไม่กี่วันก่อนแล้วนึกว่าจะได้รับบัตรเลย เลยเข้ามารับที่สาขาพารากอน ทั้งๆ ที่เป็นสาขาใหญ่ แต่ก็มีพนักงานไม่พอต่อคนที่เข้ามาใช้ ทำให้รอนานมาก แต่ก็เข้าใจว่าเป็นวันอาทิตย์เลยยอมรอ แต่พอมารับบัตรกับพนักงาน พนักงานก็แจ้งว่าบัตรต้องรอเดือนนึงถึงจะได้รับ แล้วทำไมไม่แจ้งในเว็บ หรือในแอพ? ไม่งั้นจะมีแอพไว้ทำไมครับ ห่วยแตกมาก เสียเวลารอไปเปล่าๆ เป็นชม. โดยใช่เหตุ แถมพนักงานมารยาทแย่มากครับ พูดไม่รู้เรื่อง แถมโยนความผิดมาให้ผมที่เป็นคนมารับอย่างเดียวว่าไม่ได้ดูให้ชัดเจน แทนที่จะชี้แจงให้ดีกว่านี้ ไม่มีการขอโทษลูกค้าใดๆ มารยาทแย่สุดๆ ครับ
01/01/1970 07:00
การจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย และ https://www.royalcoin-trd.com/

เริ่มสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/2TzcAKA

หมายเหตุ: 1 หมายเลขบัตรประชาชน จองได้ประเภทละ 1 เหรียญ ยกเว้นเหรียญทองแดงผสมนิเกิล จองได้ไม่เกิน 4 ชุด (1 ชุด มี 5 เหรียญ) และเหรียญแพลทินัมจองได้ไม่จำกัดจำนวน

#Krungthai #กรุงไทย
01/01/1970 07:00
🕴KETO ADVANCED WEIGHT LOSS - FREE TRIAL
💊GET A FREE BOTTLE
✅PAY $4.95 SHIPPING & HANDLING FEE ONLY!
💯100% All Natural keto advanced weight loss Formula
👉https://fitanddiets.com/keto-advanced-weight-loss-3/
01/01/1970 07:00
อยากทราบค่าธรรมเนียมในการฝากเงินเหรียญหน่อยครับ เดี๋ยวนี้ไม่ถึง2000 คิดค่าธรรมเนียมแล้วเหรอ
01/01/1970 07:00
บัตร ATM หาย ลืมกระเป๋าสตางค์ ก็ถอนเงินได้ แค่มีแอป กรุงไทย NEXT คลิก http://bit.ly/2CgXT4L

ดาวน์โหลด app Krungthai NEXT ได้ที่
ios : https://goo.gl/BSoKnv
Android : https://goo.gl/ynPnhP

#กรุงไทยNEXT #ถอนเงินไม่ใช้บัตร #Krungthai #กรุงไทย
01/01/1970 07:00
โอนเงิน next ตั้งแต่ 13/3/61 ห้าทุ่ม จนวันนี้ 16/3/62ปลายทางก้อยังไม่ได้รับเงิน ต้องทำอย่างไรค่ะ
ขอคำตอบด่วนนะค่ะ เพราะcall center คุนตอบเระยืนยันว่าเงินจะปรับปรุงเข้าภายใน 15/3/62ไม่เกิน1ทุ่ม
01/01/1970 07:00
รับเงินคืนภาษีได้เร็วกว่ากับพร้อมเพย์
ก่อนยื่นภาษีปีนี้ ลูกค้า ธ.กรุงไทย ผูกบัญชีกรุงไทย เพื่อรับเงินผ่านพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน ก็ได้รับเงินคืนภาษีตรงเข้าบัญชีทันที

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน สามารถติดต่อขอรับเงินคืนภาษีที่ ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา โดยนำหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) ตัวจริง พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/2CgWvPB

#กรุงไทยพร้อมเพย์ #ยื่นภาษี #กรมสรรพากร #Krungthai #กรุงไทย
แสดงความคิดเห็น / ประชาสัมพันธ์
   แนะนำให้อ่าน
เกาะกระแสข่าว HOT
เว็บไซต์เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com
สำหรับ โยฮัน เซบัสทีอัน บัค เมดฮับ นิวส์ รายงานว่า เขาเป็นคีตกวีและนักออร์แกนชาวเยอรมัน เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2228 (ค.ศ. 1685) ในครอบครัวนักดนตรี ที่เมืองไอเซอนัค บัคแต่งเพลงไว้มากมายโดยดั้งเดิมเป็นเพลงสำหรับใช้ในโบสถ์ เช่น "แพชชัน" บัคถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 ...
ไทยรัฐ
โฆษกทัพไทยแจงเพจ กองการสื่อสาร นทพ.เชียร์เลือก “ลุงตู่” เป็นนายกฯ เป็นเพจปลอม ชี้ข้อแตกต่างชื่อเพจ ซัดจ้องดิสเครดิตกองทัพ. เมื่อวันที่ 21 มี.ค.62 พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวถึงกรณีที่เว็บไซต์ประชาไทนำเสนอข่าวเพจ "กองการสื่อสาร ...
Sanook
ผู้ประกาศเนชั่นทีวี ขอระบายความในใจ หลังต้องสัมภาษณ์หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ปมคลิปเสียงนักการเมืองดัง เผยก็หาจังหวะเอาตัวเองออกมาเหมือนกัน. กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้ สำหรับกรณีแฮชแท็ก #เนชั่นโป๊ะแตก ที่พูดถึงสื่อช่องดังได้มีการเผยแพร่คลิปเสียง ...
ไทยรัฐ
ช่างประจวบเหมาะ สาวท้องแก่ที่หัวหินนั่งรถปิกอัพจะมาคลอด แต่เจ็บท้องไปต่อไม่ไหว แจ้งรถกู้ชีพมูลนิธิฯ มาช่วยทำคลอด เผยรถคันนี้ปีเดียวช่วยทำคลอดกว่า 20 ราย ล่าสุดตรงกับวันพระราชทานเพลิงศพเจ้าสัวพอดี. เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 21 มี.
ข่าวสด
คนผิดหวังตอนจบทองเอกฯ – ลาจอไปแล้ว ละครพีเรียดสุดฮา ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง ละครตลก แทรกสาระ ของผู้จัดละคร และ ผู้กำกับ ชุ ชุดาภา ในตอนอวสาน เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมา ได้รับคำชื่นชมจากแฟนละคร โดย #ทองเอกหมอยาท่าโฉลงตอนจบ #ทองเอกหมอยาท่าโฉลงEP14 ...
อ่านเพิ่มเติม คลิก

ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook