ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ จิตอาสาทำความดีในชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและภูมิคุ้มกันทางสังคมสู่ชุมชน สังคมคุณธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดเชียงราย
จังหวัด
เชียงราย
เลขที่โครงการ
61077492932
วันที่ประกาศ
8 ส.ค. 2561
งบประมาณ
1,000,000 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เบอร์โทรหน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website หน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Email
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี



* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th