จัดจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลเข้ามาดำเนินการจัดการศึกษาดูงานด้านแรงงานสัมพันธ์ สิทธิสวัสดิการและงานบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกิจการไฟฟ้าและด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ ประเทศญี่ปุ่น เลขที่ กฟภ.กปก.(ปก) 528/2561


หน่วยงาน
กองประมวลผลงานและกิจการสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
61087016497
วันที่ประกาศ
7 ส.ค. 2561
งบประมาณ
4,696,979 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เบอร์โทรหน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website หน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th