ประกวดราคาจ้างจ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (บ้านศาลาดิน บ้านฝาผนัง บ้านป่าหวาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
อำเภอบัวลาย
จังหวัด
นครราชสีมา
เลขที่โครงการ
61087091182
วันที่ประกาศ
7 ส.ค. 2561
งบประมาณ
893,790 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เบอร์โทรหน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website หน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th