ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถจำหน่ายได้ จำนวน ๓ หมู่บ้าน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
อำเภอนายายอาม
จังหวัด
จันทบุรี
เลขที่โครงการ
61087127102
วันที่ประกาศ
7 ส.ค. 2561
งบประมาณ
750,000 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เบอร์โทรหน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website หน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th