ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อการเรียนรู้เรื่องดินสำหรับเยาวชน(หนังสือการ์ตูน)เพื่อสร้างการรับรู้ การดำเนินงานกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
กรมพัฒนาที่ดิน
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
61087143401
วันที่ประกาศ
10 ส.ค. 2561
งบประมาณ
598,000 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เบอร์โทรหน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website หน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th