ประกวดราคาซื้อพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน กิจกรรมย่อยที่ 1.2 เวทีวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดพะเยา
จังหวัด
พะเยา
เลขที่โครงการ
61087144656
วันที่ประกาศ
7 ส.ค. 2561
งบประมาณ
900,000 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เบอร์โทรหน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website หน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th