ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการผลิตการแปรรูปและการตลาด สับปะรด มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน กิจกรรม ส่งเสริมการตลาด การแปรรูป และการตลาดสับปะรดครบวงจร กิจกรรมย่อยที่ 1) งาน 107 ปี สับปะรดประจวบคีรีขันธ์เป็นหนึ่งใน AEC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
เลขที่โครงการ
61087145657
วันที่ประกาศ
7 ส.ค. 2561
งบประมาณ
1,000,000 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เบอร์โทรหน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website หน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th