ประกวดราคาจ้างขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครศรีธรรมราช พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ียว พัฒนาวิทยากรผลผลิตและ OTOP ชุมชน ผู้เล่าเรื่อง นำชม เพื่อการตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
เลขที่โครงการ
61087169396
วันที่ประกาศ
9 ส.ค. 2561
งบประมาณ
1,476,000 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เบอร์โทรหน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website หน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th