ประกวดราคาจ้างการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ด้านการส่งเสริม Product Innovation และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้ได้มาตรฐานสู่เชิงพาณิชย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด
เพชรบูรณ์
เลขที่โครงการ
61087175620
วันที่ประกาศ
8 ส.ค. 2561
งบประมาณ
4,735,000 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เบอร์โทรหน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website หน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th