ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว จัดทำแผนที่และเส้นทางการท่องเที่ยวและ ออกแบบจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด
ปทุมธานี
เลขที่โครงการ
61087200747
วันที่ประกาศ
9 ส.ค. 2561
งบประมาณ
4,995,000 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เบอร์โทรหน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website หน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Email
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th