ประกวดราคาจ้างจ้างจัดหาช่องทางประชาสัมพันธ์ส่งเสริมตลาดออนไลน์ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 5.1 จัดหาช่องทางประชาสัมพันธ์ส่งเสริมตลาดออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัด
หนองบัวลำภู
เลขที่โครงการ
61087210178
วันที่ประกาศ
10 ส.ค. 2561
งบประมาณ
3,000,000 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เบอร์โทรหน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website หน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th