ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี จังหวัดพิจิตร กิจกรรมที่ 4 เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น กิจกรรมย่อย การออกแบบและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเป้าหมาย การออกแบบและจัดทำเอกสารแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดพิจิตร
จังหวัด
พิจิตร
เลขที่โครงการ
61087212779
วันที่ประกาศ
9 ส.ค. 2561
งบประมาณ
984,500 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เบอร์โทรหน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website หน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Email
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th