ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินการออกแบบเพิ่มและพัฒนาภูมิทัศน์ของชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพิ่มและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านด้านสถานที่บริการ และแหล่งท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัด
จันทบุรี
เลขที่โครงการ
61087220788
วันที่ประกาศ
10 ส.ค. 2561
งบประมาณ
3,739,475 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เบอร์โทรหน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website หน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th