ประกวดราคาจ้างป้ายโฆษณา จอ LED ขนาด 4 x 5 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
สวนสัตว์อุบลราชธานี
จังหวัด
อุบลราชธานี
เลขที่โครงการ
61097375933
วันที่ประกาศ
12 ต.ค. 2561
งบประมาณ
1,954,500 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

โทร
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Email
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th