ประกวดราคาจ้างออกแบบนิทรรศการถาวร สำหรับห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
จังหวัด
นครปฐม
เลขที่โครงการ
61097651144
วันที่ประกาศ
10 ต.ค. 2561
งบประมาณ
700,000 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

โทร
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Email
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th