ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำนิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฉบับพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
จังหวัด
สงขลา
เลขที่โครงการ
61107036908
วันที่ประกาศ
5 ต.ค. 2561
งบประมาณ
800,000 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

Website หน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Email
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th