ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์กลาง ของธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
61107080676
วันที่ประกาศ
8 ต.ค. 2561
งบประมาณ
720,000 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

โทร
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Email
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th