ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียนทางด้านภาษาต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
จังหวัด
สระแก้ว
เลขที่โครงการ
61107141242
วันที่ประกาศ
12 ต.ค. 2561
งบประมาณ
1,800,000 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เบอร์โทรหน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website หน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th