ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าว/สกู๊ปข่าว ตามโครงการพัฒนากลไกการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและภาคีเครือข่าย (สื่อมวลชน) ทางสถานีโทรทัศน์ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
61107192469
วันที่ประกาศ
30 ต.ค. 2561
งบประมาณ
10,000,000 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เบอร์โทรหน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website หน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th