ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการค้าเสรีและเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
จังหวัด
นนทบุรี
เลขที่โครงการ
61107207208
วันที่ประกาศ
2 พ.ย. 2561
งบประมาณ
2,505,000 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เบอร์โทรหน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website หน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Email
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th