ประกวดราคาจ้างจ้างจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ จัดทำสารคดีผลงานศิลปะของศิลปินที่เข้าร่วมโครงการ และเผยแพร่ออกอากาศทางโทรทัศน์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน Thailand Biennale, Krabi 2018 และถนนประติมากรรมพื้นถิ่นสู่นานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดกระบี่
จังหวัด
กระบี่
เลขที่โครงการ
61117053492
วันที่ประกาศ
6 พ.ย. 2561
งบประมาณ
2,400,000 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เบอร์โทรหน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website หน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Email
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th