ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบนิเวศทางดิจิตอลเพิ่มศักยภาพจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดพัทลุง
จังหวัด
พัทลุง
เลขที่โครงการ
62057503228
วันที่ประกาศ
8 ก.ค. 2562
งบประมาณ
4,915,800 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th