ประกวดราคาจ้างเหมาทำชุดนิทรรศการ แบบ POP UP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จังหวัด
เชียงใหม่
เลขที่โครงการ
62077061052
วันที่ประกาศ
10 ก.ค. 2562
งบประมาณ
162,640 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th