ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการและการตกแต่งบูท งาน Incentive Travel . . Conventions, Meetings Asia and Corporate Travel World, Asia-Pacific 2019 (IT . CM Asia and CTW Asia-Pacific 2019) ณ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
62077117632
วันที่ประกาศ
19 ก.ค. 2562
งบประมาณ
2,300,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง






* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th