ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเลย สู่ Thailand ๔.๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดเลย
จังหวัด
เลย
เลขที่โครงการ
62077178846
วันที่ประกาศ
9 ก.ค. 2562
งบประมาณ
990,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th