ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผลงานต้นแบบและแสดงสินค้า โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด การเพิ่มมูลค่าผ้าทอพื้นเมืองด้วยการออกแบบและเทคโนโลยีฟอกย้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัด
มหาสารคาม
เลขที่โครงการ
62077193476
วันที่ประกาศ
11 ก.ค. 2562
งบประมาณ
1,120,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th