ประกวดราคาจ้างเอกชนจัดงานพิธีมอบรางวัล Suvarnabhumi Service Excellence (SSE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด
สมุทรปราการ
เลขที่โครงการ
62077203354
วันที่ประกาศ
11 ก.ค. 2562
งบประมาณ
1,444,500 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th