ประกวดราคาจ้างการจ้างเตรียมตกแต่งสถานที่ จัดนิทรรศการและอำนวยความสะดวกในการจัดสัมมนาวิชาการ เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2562 (Trade and Development Regional Forum 2019) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
62077217783
วันที่ประกาศ
18 ก.ค. 2562
งบประมาณ
1,000,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th