ประกวดราคาจ้างกิจกรรมย่อย IMT - GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ ๒๑ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
เลขที่โครงการ
62077231011
วันที่ประกาศ
15 ก.ค. 2562
งบประมาณ
3,000,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th