ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการสร้างมูลค่า (Value) เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
กรมการท่องเที่ยว
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
63067088859
วันที่ประกาศ
30 มิ.ย. 2563
งบประมาณ
3,500,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th