ประกวดราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทางเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
กรมการท่องเที่ยว
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
63067142588
วันที่ประกาศ
30 มิ.ย. 2563
งบประมาณ
2,475,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th