ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่บทเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรอุดมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัด
นนทบุรี
เลขที่โครงการ
63067234451
วันที่ประกาศ
26 มิ.ย. 2563
งบประมาณ
765,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th