ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด
ขอนแก่น
เลขที่โครงการ
63067274092
วันที่ประกาศ
26 มิ.ย. 2563
งบประมาณ
1,000,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th