ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดง จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ สินค้า บริการ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สินค้าของฝากของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัด
กาฬสินธุ์
เลขที่โครงการ
63067282107
วันที่ประกาศ
24 มิ.ย. 2563
งบประมาณ
2,500,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th