ประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีสั้นด้านบริการศึกษา การวิจัย วิทยาศาสตร์และบริการสุขภาพของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
63067369609
วันที่ประกาศ
29 มิ.ย. 2563
งบประมาณ
4,500,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th