ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
63067382933
วันที่ประกาศ
25 มิ.ย. 2563
งบประมาณ
4,000,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th