ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม กิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดนครพนม ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดนครพนม
จังหวัด
นครพนม
เลขที่โครงการ
63067425883
วันที่ประกาศ
24 มิ.ย. 2563
งบประมาณ
800,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th