ประกวดราคาจ้างจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ (Gala Dinner) ในโอกาสครบรอบ 35 ปี ของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
63067468164
วันที่ประกาศ
26 มิ.ย. 2563
งบประมาณ
6,420,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th