ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ No Foam ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด
ภูเก็ต
เลขที่โครงการ
63067507838
วันที่ประกาศ
30 มิ.ย. 2563
งบประมาณ
560,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th