ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ต้นแบบในการจัดทำโรงเรือนแบบน็อคดาวน์และวัสดุการเกษตรต้นแบบในการผลิตผักอินทรีย์ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชผักอินทรีย์ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัด
อำนาจเจริญ
เลขที่โครงการ
63067508158
วันที่ประกาศ
29 มิ.ย. 2563
งบประมาณ
4,400,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th