ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย Ku Happy Place (อาคารบริการเรียนรู้) อาคารมัลติมีเดีย (อาคารเรียนรู้นวัตกรรม) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
63077032807
วันที่ประกาศ
30 ก.ค. 2563
งบประมาณ
940,800 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th