ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้กิจกรรมขยายช่องทางการตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์จังหวัด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP และเพิ่มช่องทางการตลาดด้วยกลไกประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดปัตตานี
จังหวัด
ปัตตานี
เลขที่โครงการ
63077111676
วันที่ประกาศ
30 ก.ค. 2563
งบประมาณ
4,539,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th