ประกวดราคาจ้างจัดทำนิทรรศการ SOLAR LAND ล่า ท้า แสง สู้อนาคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
63077214418
วันที่ประกาศ
22 ก.ค. 2563
งบประมาณ
6,000,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th