ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาศึกษาผลกระทบเชิงเศษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
63077274506
วันที่ประกาศ
23 ก.ค. 2563
งบประมาณ
1,000,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th