การจัดงานแสดงสินค้าเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ในโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ


หน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
63077323643
วันที่ประกาศ
24 ก.ค. 2563
งบประมาณ
1,400,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง






* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th