ประกวดราคาจ้างงานจ้างผู้ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการบูธนิทรรศการของธนาคารแห่งประเทศไทยในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 20 (MONEY EXPO 2020) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
63077376362
วันที่ประกาศ
30 ก.ค. 2563
งบประมาณ
750,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th