ประกวดราคาจ้างจัดลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาการนวดไทยและสวนสมุนไพรจำลอง เพื่อเชิดชูมรดกทางวัฒนธรรมและแสดงพันธุ์พืช เครื่องยาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จังหวัด
นนทบุรี
เลขที่โครงการ
63077378052
วันที่ประกาศ
29 ก.ค. 2563
งบประมาณ
1,365,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th